Kalisz dla Dzieci - Zdrowe i aktywne życie dla Twojego dziecka

Konkurs dla przedszkolaków „Moje wymarzone wakacje”

Lipiec 13, 2011 - Kasia

0

Konkurs plastyczny dla przedszkoli na wykonanie rysunku-plakatu (oceniane będą zbiorowe - wykonane przez grupę dzieci, prace plastyczne, wykonane w dowolnej technice). Kryterium wyboru będzie pomysłowość oraz sposób wykonania pracy. Pośród nadesłanych prac Jury wybierze 1 pracę konkursową, która zostanie uhonorowana nagrodami w postaci np. zestawu książeczek edukacyjnych.

Termin nadsyłania prac 30 czerwca 2011.
Szczegółowe informacje na stronie projektu www.kaliszdladzieci.pl

Konkurs dla przedszkolaków

Regulamin konkursu plastycznego "Moje wymarzone wakacje"

1. Organizatorem konkursu jest Redakcja Portalu www.kaliszdladzieci.pl

2. Konkurs trwa od 14 do 30 czerwca 2011r.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 10 lipca 2011r.

4. W Konkursie mogą brać udział przedszkola z terenu Kalisza oraz powiatu kaliskiego.

5. Jest to konkurs plastyczny na wykonanie zbiorowej pracy rysunku-plakatu w dowolnej technice i formacie.

6. Temat pracy plastycznej Moje wymarzone wakacje

7. Kryterium wyboru najlepszych prac będzie sposób i estetyka wykonania, pomysłowość, dobór materiałów, zgodność tematu pracy z regulaminem.

8. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie prac w wyznaczonym terminie na adres organizatora konkursu tj. Portalu Kalisz Dla Dzieci w Kaliszu, ul. Wojciechowskiego 3/23 lub wysłanie mailem na adres biuro@kaliszdladzieci.pl zdjęcia wykonanej pracy z dopiskiem " Moje wymarzone wakacje ".

10. Do pracy należy dołączyć opis: dane uczestników konkursu, adres placówki, do której należą, nazwisko nauczyciela (opiekuna, rodzica), telefon kontaktowy, e-mail.

11. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Internecie pod adresem www.kaliszdladzieci.pl

12. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze 1 pracę konkursową. Nagrodzone przedszkola/grupa zostaną poinformowane listownie i mailowo o decyzji Jury. Nagrodą jest zestaw książeczek edukacyjnych.

13. Nagroda zostaną przekazana osobiście przez przedstawiciela Portalu.

14. Decyzje Jury są ostateczne.

15. Uczestnictwo w konkursie oznacza udzielenie zgody na publikację imienia i nazwiska jego uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do wystawienia i opublikowania prac.

16. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność Portalu.

Dodaj Komentarz

Dodaj Komentarz